Μέλη-Συνεργάτες

Μέλη και Συνεργάτες


Στάθης Μαρκόπουλος (κουκλοπαίκτης, κουκλοποιός, σκηνοθέτης)
Άγγελος Ρωμαντζής (κουκλοπαίκτης, κουκλοποιός, αναλυτής συστημ. πληροφορικής, ξυλουργός)
Κωστής Ζαϊμάκης (κουκλοπαίκτης, κουκλοποιός, μουσικός, θεατρίνος, ξυλουργός)